Xe tải daewoo prima 12 tấn gắn cẩu csm 5 tấn – kc6c1 6×2 giá tốt nhât ở Bình Dương giao ngay

Xe tải daewoo prima 12 tấn gắn cẩu csm 5 tấn - kc6c1 6x2 giá tốt nhât ở Bình Dương giao ngay

Xe tải daewoo prima 12 tấn gắn cẩu csm 5 tấn – kc6c1 6×2 giá tốt nhât ở Bình Dương giao ngay