Xe ben

Bán không lợi nhuận xe tải Isuzu 2T3 thùng bạt – QKR77HE4 với khả năng chịu tải cao, bền bỉ

Bán không lợi nhuận xe tải Isuzu 2T3 thùng bạt - QKR77HE4 với khả năng chịu tải cao, bền bỉ

Bán không lợi nhuận xe tải Isuzu 2T3 thùng bạt – QKR77HE4 với khả năng chịu tải cao, bền bỉ. Đầu năm 2018, Nhà máy Isuzu cho ra mắt dòng sản phẩm xe tải mới áp dụng tiêu chuẩn khí …